"ДЭВЖИХ" хөдөлмөрийн бирж

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө

Энэхүү зөвлөгөө нь олон хэлбэртэй бөгөөд ажил хайгч иргэний хувьд:

  • Ажлын ярилцлагад хэрхэн бэлдэх, анкет бөглөлт
  • Ажлын байран дээрх харилцаа хандлага
  • Цаг төлөвлөлт
  • Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээлэл зэргийг захиалагч байгууллагын танилцуулга, үнэт зүйлтэй холбон зөвлөгөө байдлаар өгнө

Бидний үйл ажиллагаа

таны цаг хугацаа мөнгийг хэмнэнэ

Хамтран ажиллах үйл явц

Захиалагч байгууллага нь
Байгууллагын мэдээлэл, ажлийн байрны захиалгыг манай байгууллагаас бэлдсэн хүснэгтийн дагуу бөглөн, танилцуулгынхаа хамт, devjikh.khudulmur2020@gmail.com хаяг руу явуулна.

Бид ажлын байрны захиалгын дагуу ажил хайгчийг дараах сувгуудаар хайх болно

  • Өөрийн хүний нөөцийн дата бааз
  • Цахимаар
  • "Head Hunting" хийх

Ажил хайгчид ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө өгөн, анкет бөглүүлнэ шаардлага хангасан ажиллах хүчний мэдээллийг захиалагч байгууллагын албан ёсны хаяг руу явуулан, ярилцлагын цагийг товлоно.
Санал болгосон ажил хайгч ажлын байранд тэнцсэн тохиолдолд ажил олгогчоос "тушаал"-ыг авч байгууллагын тайланд оруулсанаар ажлын байрны захиалга хаагдана.

1010K+

Ажилд зуучилсан

100+

Хамтрагч байгууллага

0+

Жилийн туршлага
Утас
Хаяг

СБД, 1-р хороо, 5-р хороолол, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, 14-404 тоот